ปฏิทินforex หัวใจสำคัญของเทรดเดอร์ทุกคน

การลงทุนทุกอย่างย่อมจะมีความเสี่ยงเป็นธรรมดา โดยเฉพาะการลงทุนในฟอร์เร็กซ์ มักจะมีความผันผวนที่สูงขึ้นไปอีก นั่นเป็นเพราะในตลาดของ ฟอร์เร็กซ์นั้นมีการแกว่งผันผวนรุนแรง จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ นักเทรดมือใหม่จึงต้องเข้าใจเรื่องของการเทรดฟอร์เร็กซ์ให้ดีเสียก่อน วิธีการที่จะช่วยลดความเสี่ยง จากความผันผวนในตคลาดฟอร์เร็กซ์ได้ก็คือ การอ่านปฏิทิน forex ให้เข้าใจติดตามอยู่ตลอดเวลา

โดยข้อมูลในปฏิทินนั้น จะเป็นตัวชี้วัดความผันผวน และความเสี่ยงต่างๆ จากตลาดทั่วโลก หากเทรดเดร์สามารถเข้าใจความผันผวน และรู้ทันตลาด อากาสที่จะทำกำไรจากการเทรด ก็ง่ายมากขึ้น เพราะข้อมูลปฏิทินของฟอร์เร็กซ์ จะส่งผลกับค่าเงินทุกอย่างและเป็นตัวชี้วัดความผันผวนด้วย

นักเทรดมือใหม่ จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปฏิทินforex ให้ดีเสียก่อน ว่ามีการอ่านอย่างไร มีข้อมูลแบบไหน อะไรที่เป็นความเสี่ยงต่อการขาดทุนบ้าง เพื่อจะได้รู้ทันความเสี่ยงทุกอย่างในตลาดหุ้น โดยเฉพาะข่าวที่เป็นข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก ข่าวลักษณะนี้จะส่งผลกระทบกับทุกเศรษฐกิจ แม้แต่ตลาดในฟอร์เร็กซ์เองก็ตาม

สำหรับการดู ปฏิทินforex ก็มีรายละเอียดดังนี้

-วันที่ เป็นวันที่ออกข่าว ซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดของข่าวล่วงหน้าได้เป็นสัปดาห์

-เวลา ช่วงเวลาที่ออกข่าว

-สกุลเงิน สกุลเงินที่กล่าวถึงหรือสกุลเงินที่มีผลกระทบ

-ความรุนแรงของข่าว จะแบ่งออกไปได้อีก 3 ระดับก็คือ รุนแรงมาก จะเป็นสีเหลือ , รุนแรงปานกลาง จะเป็นสีส้ม, และรุนแรงมากที่สุดจะเป็นสีแดง และความรุนแรงของข่าวแต่ละแบบ จะส่งผลกับสกุลเงินนั้นๆ อย่างมากและมีผลอาจจะทำให้เสี่ยงได้

-หัวข้อข่าว เป็นหัวข้อหลักของข่าวนั้นๆ

-รายละเอียดของข่าว เป็นรายละเอียดที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์ความเป็นไป และความเสี่ยงของข่าวแต่ละข่าวได้

-ที่เกิดขึ้นจริง ตัวเลขนี้เราจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นหลังจากข่าวออกมาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถรู้ตัวเลขนี้ได้

-ตัวเลขการประมาณการณ์ เป็นตัวเลขในปฏิทินforex ที่เกดจากการคาดการณ์ว่าควรจะผันผวนเปลี่ยนแปลงขนาดไหน

-ตัวเลขของรอบที่แล้ว โดยอ้างอิงจากตัวเลขที่เกิดขึ้นในครั้งที่แล้ว

ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของการดูรายละเอียดของข้อมูลในปฏิทินของฟอร์เร็กซ์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักเทรดมือใหม่หรือว่ามือเก่า ก็ต้องติดตามข่าวสารขากการดูปฏิทินเหล่านี้อยู่เสมอ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด

สำหรับการดูหลักๆ ที่จะต้องพลาดไม่ได้ในการดูปฏิทินforex ก็คือใน่สวนของ ความรุนแรง หรือว่า Impact และที่เป็นสีแดงหรือว่ารุนแรงที่สุด อันนี้จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าเป็นสกุลเงินที่มีค่าสูงๆ อย่างเช่น EURUSD, GBPUSD ผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็จะรุนแรงมากที่สุด

ฉะนั้นเทรดเดอร์มือใหม่ จะต้องเข้าใจหลักของการดูรายละเอียดของปฏิทินให้เข้าใจก่อน เพื่อจะได้เป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนของเรา โดยเราสามารถเช็คข้อมูลของปฏิทินความผันผวนเหล่านี้ ผ่านทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในฟอร์เร็กซ์ หรือว่าแอปพลิเคชั่นได้ทันที