Day: October 12, 2021

เครื่องคิดเลข

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ CPA

การสอบ CPA (Certified Public Accountant) หรือที่เรียกว่าการสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นเป็นการสอบสำหรับนักบัญชีที่ต้องการเป็นบุคคลผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชี ซึ่งหากมีใบรับรองอนุญาตนี้ก็จะสามารถลงนามรับรองในงบการเงินได้ หรือที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นผู้ตรวจบัญชีนั่นเอง โดยคนที่มีใบ CPA ก็จะสามารถรับทำงบหรือสอบงบได้ เรียกว่าสร้างอาชีพเสริมให้กับนักบัญชีได้เลย แต่กว่าจะได้ใบ CPA นี้ก็ต้องผ่านขั้นตอนการสอบซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิชาหลักคือ บัญชี, กฎหมาย และการตรวจสอบบัญชี โดยทั้ง 3 วิชาก็จะมีตัวย่อย 2 ตัวเท่ากับว่าต้องสอบทั้งหมด 6 วิชานั่นเอง โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ CPA วิธีการเตรียมตัวก่อนสอบ CPA การสอบ CPA นั้นหากจะว่ายากก็คงยาก แต่หากจะว่าง่ายก็คงง่ายเช่นกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน มาดูกันว่าเรามีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบ CPA อย่างไรบ้าง ลำดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกับการสอบก่อนว่าเป็นยังไง มีการสอบแบบไหน ปรนัยหรืออัตนัยแล้วเนื้อหาในการสอบมีอะไรบ้าง สำหรับการสอบ CPA นั้นจะมีเนื้อหารวมทั้งหมด 6 วิชาได้แก่ วิชาการบัญชี1, วิชาการบัญชี2 , วิชาการสอบบัญชี 1 , วิชาการสอบบัญชี 2…