ปฏิทินforex หัวใจสำคัญของเทรดเดอร์ทุกคน

ปฏิทิน forex

การลงทุนทุกอย่างย่อมจะมีความเสี่ยงเป็นธรรมดา โดยเฉพาะการลงทุนในฟอร์เร็กซ์ มักจะมีความผันผวนที่สูงขึ้นไปอีก นั่นเป็นเพราะในตลาดของ ฟอร์เร็กซ์นั้นมีการแกว่งผันผวนรุนแรง จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ นักเทรดมือใหม่จึงต้องเข้าใจเรื่องของการเทรดฟอร์เร็กซ์ให้ดีเสียก่อน วิธีการที่จะช่วยลดความเสี่ยง จากความผันผวนในตคลาดฟอร์เร็กซ์ได้ก็คือ การอ่านปฏิทิน forex ให้เข้าใจติดตามอยู่ตลอดเวลา โดยข้อมูลในปฏิทินนั้น จะเป็นตัวชี้วัดความผันผวน และความเสี่ยงต่างๆ จากตลาดทั่วโลก หากเทรดเดร์สามารถเข้าใจความผันผวน และรู้ทันตลาด อากาสที่จะทำกำไรจากการเทรด ก็ง่ายมากขึ้น เพราะข้อมูลปฏิทินของฟอร์เร็กซ์ จะส่งผลกับค่าเงินทุกอย่างและเป็นตัวชี้วัดความผันผวนด้วย นักเทรดมือใหม่ จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปฏิทินforex ให้ดีเสียก่อน ว่ามีการอ่านอย่างไร มีข้อมูลแบบไหน อะไรที่เป็นความเสี่ยงต่อการขาดทุนบ้าง เพื่อจะได้รู้ทันความเสี่ยงทุกอย่างในตลาดหุ้น โดยเฉพาะข่าวที่เป็นข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก ข่าวลักษณะนี้จะส่งผลกระทบกับทุกเศรษฐกิจ แม้แต่ตลาดในฟอร์เร็กซ์เองก็ตาม สำหรับการดู ปฏิทินforex ก็มีรายละเอียดดังนี้ -วันที่ เป็นวันที่ออกข่าว ซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดของข่าวล่วงหน้าได้เป็นสัปดาห์ -เวลา ช่วงเวลาที่ออกข่าว -สกุลเงิน สกุลเงินที่กล่าวถึงหรือสกุลเงินที่มีผลกระทบ -ความรุนแรงของข่าว จะแบ่งออกไปได้อีก 3 ระดับก็คือ รุนแรงมาก จะเป็นสีเหลือ , รุนแรงปานกลาง จะเป็นสีส้ม, และรุนแรงมากที่สุดจะเป็นสีแดง และความรุนแรงของข่าวแต่ละแบบ จะส่งผลกับสกุลเงินนั้นๆ …